Ankety a soutěže

Znáš dobříšský zámek? ¨- vědomostní, výtvarná a literární soutěž

VÍTĚZOVÉ   SOUTĚŽE O  DOBŘÍŠSKÉM  ZÁMKU:

ALAN  CLAREBOETS – VÝTVARNÁ ČÁST

MAGDALENA  POGRANOVÁ – VĚDOMOSTNÍ ČÁST

ODMĚNA: – REGISTRACE NA ROK 2010 ZDARMA

„ Dárkový  balíček čtenáře dobříšské knihovny“


Film v literatuře - literatura ve filmu


ANKETNÍ OTÁZKA  na říjen:

Proč jsem pyšný, že jsem ČECH?

 

ANKETNÍ OTÁZKA NA MĚSÍC LISTOPAD:

JE PRO TEBE DŮLEŽITÉ DATUM 17.LISTOPAD? PROČ?

 

ANKETNÍ OTÁZKA na prosinec:

Jakým bys chtěl být dárkem pod stromeček

a pro koho?

 

ANKETNÍ OTÁZKA na leden 2010:

Dáváš si novoroční předsevzetí? A jaká?


Regionální Klubko Příbramsko KDK SKIP

  a   Městská knihovna v Dobříši 

vyhlašují novou soutěž na dětském oddělení

 v rámci projektu „Kde končí svět“ 

OSOBNOSTI NAŠEHO KRAJE

Vítěz bude pasován na Rytíře krásného slova v pražském Klementinu!

Pravidla:

1.kolo - Kvízové.  Kvízy týkající se osobností našeho kraje (v širším pojetí příbramského regionu).

Úkolem je zodpovědět otázky týkající se významných osobností našeho kraje, které připravily kolegyně ze spřátelených knihoven příbramského regionu. Alespoň jednu práci  doplňte výtvarným dílkem – nejlépe ve formátu A3. Z dodaných odpovědí vybereme  10 nejlepších luštitelů, kteří postoupí do 2. kola, které bude probíhat o prázdninách a v měsíci září.

 

2.kolo – Literární. Dopracování – dovyprávění dle vlastní fantazie příběhů nebo pověstí, týkajících se významných osobností z kvízů prvního kola.

Některé knihovny ze spřátelených měst vyberou pověst nebo příběh  o „své“  významné osobnosti, který ovšem bude nedokončený a na vás bude, abyste jej podle své vlastní fantazie dopsali. Ne podle předlohy, ne podle skutečnosti, záležet bude jen na vás, jaký náboj a nápad dodáte vybranému příběhu nebo pověsti.                                          Nejlepší 3 spisovatelé postoupí do 3. kola.

 

3.kolo – Rytířské klání. Dobrodružné rytířské klání s rytíři měst příbramského kraje.

Bude nutné prokázat své schopnosti a znalosti na – prozatím – utajeném místě příbramského regionu. Prozradit můžeme jen to, že z rytířského klání vítězně vyjde jen jeden z rytířů a ten bude slavnostně pasován na „Rytíře krásného slova“ při slavnostním ceremoniálu v Zrcadlové kapli Klementina.

VÝSLEDKY SOUTĚŽE  OSOBNOSTI NAŠEHO REGIONU

II. KOLO

LITERÁRNÍ část    - JOHANA SLÁDEČKOVÁ

VÝTVARNÁ část – ALAN CLAREBOERTS

CELKOVĚ – MIRIAM POGRANOVÁ


VÍTĚZ RAZÍTKOVAČKY 2008

DAVID ŠALLER

 VYLOSOVANÝ VÍTĚZ

JAN MÁŠA

Odměnou pro oba vítěze je možnost navštěvovat zdarma městskou knihovnu v roce 2009 .

BLAHOPŘEJEME !

Celkové výsledky!


V pondělí 1. září odstartuje již druhý ročník celostátní soutěže Kamarádka knihovna, kterou ve spolupráci s firmou 3M Česko vyhlásil Svaz knihovníků a informačních pracovníků a jeho Klub dětských knihoven. Soutěžícími jsou dětská oddělení všech přihlášených veřejných knihoven různých velikostí (do minulého ročníku se přihlásilo 104 knihoven).

Co se v takovéto soutěži hodnotí? Hlavními kritérii je týdenní provozní doba oddělení pro děti, počet registrovaných dětských čtenářů do 15 let, množství vypůjčených dokumentů, počet uspořádaných kolektivních akcí pro děti a také možnost přístupu dětí na internet. Prvním a nejdůležitějším hlediskem nejen pro hodnotící komisi, ale hlavně pro nás knihovnice, je spokojenost dětí, a samozřejmě také jejich rodičů a pedagogů, s knihovnou a poskytovanými službami.

K tomuto hodnocení jsou připravena v dětském oddělení knihovny vysvědčení, která mohou děti do 15 let vyplnit. Stejně jako ve škole se známkují předměty od výborné po nedostatečnou.Vítězkou soutěže Prázdninový poutník se letos stala¨Magdalena Pogranová. Další vylosovanou výherkyní je Sylva Coufalová. Obě získávají jako odměnu možnost navštěvovat naši knihovnu v roce 2009 bez poplatku.


Vyhlášení výsledků soutěže

PRÁZDNINOVÝ POUTNÍK

Děkujeme všem za originální, vtipné a milé pozdravy z prázdnin.

Všechny nás moc potěšily a jsme rády, že si na nás vzpomněly děti i v době prázdnin a dovolených.

Cenu – jak jinak než slíbenou knihu – od nás dostávají tito čtenáři:

 Johanka Pogranová – 6 let    (obrázek č.1)

Anna-Marie Kolková – 10 let  (obrázek č.2)

Jana Melicharová – 15 let       (obrázek č.3)


ANKETA pro děti

Každý měsíc nová anketní otázka

Anonymní

Odpovědi budou zveřejněny v místním tisku

Anketní otázka na měsíc LEDEN:

1.Je dobré dostávat ve škole vysvědčení?

2.Myslíš, že tvoje děti budou ještě dostávat vysvědčení?

Anketní otázka na ÚNOR:

Uznáváš a slavíš svátek zamilovaných

sv. VALENTINA nebo český 1.MÁJ?

Anketní otázka na BŘEZEN:

Co se Vám líbí na městě Dobříši?

Anketní otázka na DUBEN:

Je správné motivovat výsledky dětí ve škole finanční odměnou?

 Chtěli byste být takto motivováni?

Výsledky anketních otázek za měsíce

LEDEN, ÚNOR, BŘEZEN

 

VYHLÁŠENÍ  VÝSLEDKŮ  SOUTĚŽE

Pátrejte s námi

Vítězkami naší soutěže se staly:   

 p. Veronika Herelová a p. Jitka Pogranová

 Obě získávají poukázku na knihu dle vlastního výběru v hodnotě 300 ,- do knihkupectví Zlatý Klíč     

Otázky z minulých měsíců


Hlasujte o nejlepší dětskou knihu uplynulého roku

Anketu o nejhezčí knihu roku 2007- SUK 2007


vyhlašuje každoročně Národní pedagogická knihovna Komenského v Praze. Hledá se nejoblíbenější dětská kniha podle hlasů dětí, pedagogů, knihovníků a zvláštní kategorii tvoří Cena nočních spáčů v Noci s Andersenem


ANKETA pro děti

Výsledky anketních otázek za měsíce

LEDEN, ÚNOR, BŘEZEN

LEDEN- „ Je dobré dostávat ve škole vysvědčení?“

„Myslíš, že tvoje děti budou ještě dostávat vysvědčení?!

CELKEM – 41 respondentů

Ano, ano -  22       ne, ne – 10        ano, ne – 7        ne, ano - 8

Nejzajímavější odpověď :

No jak se vezme,kdýž někdo dostane 5 tak musí opakovat třídu jako v 6.C jeden kluk, tak ne“

„To nevím, až jaký budu mít děti“

 ÚNOR – „Uznáváš a slavíš svátek zamilovaných sv.VALENTINA

nebo český 1. MÁJ?“

CELKEM - 36 respondentů

Sv. Valentina   -  23       1.máj – 4       oba svátky – 3     žádný - 6

Nejzajímavější odpověď:

Česko je má vlast, takže jednoznačně 1. máj.“


Hlasujte o nejlepší dětskou knihu uplynulého roku

Anketu o nejhezčí knihu roku 2007- SUK 2007
vyhlašuje každoročně Národní pedagogická knihovna Komenského v Praze. Hledá se nejoblíbenější dětská kniha podle hlasů dětí, pedagogů, knihovníků a zvláštní kategorii tvoří Cena nočních spáčů v Noci s Andersenem.

Slavnostní vyhlášení proběhne ve středu 9.dubna 2008 v Památníku národního písemnictví v Praze na Strahově.

I vy se můžete zapojit a odpovědět na anketní otázky:

1. Která kniha pro děti vydaná v roce 2007 se ti nejvíce líbila?

2. Proč rád / ráda čtu?

Na 50 vylosovaných účastníků čekají pěkné knihy!
Anketní lístky obdržíte v oddělení pro děti Městské knihovny v Dobříši.

Vyplněné anketní lístky můžete odeslat sami na adresu NPKK-SUK, Mikulandská 5, 116 74 Praha 1, nebo je po vyplnění odevzdat v knihovně do 21.března 2008, odkud je společně odešleme.
Národní pedagogická knihovna Komenského v Praze: http://www.npkk.cz/
 


Knihoplutí - hra Knihoplutí, která započala v Týdnu veřejných knihoven skončila.  Z celkem 35 přihlášených dětí doplulo 17 „plavčíků“, tzn. že splnily podmníky soutěže. Za odměnu byla pro ně připravena literární vycházka do Čapkovi Strže


Milí plavčíci,   KNIHOPLUTÍ KONČÍ!!!!

Všichni, kteří máte rozepluto, dokončete plavbu nejpozdějido 4.6. 2008, tzn. odevzdejte  zbytky palubních deníků do knihovny.

Protože je knihovna z důvodu revize od 19.5. do 30.5. zavřena,VY máte možnost zazvonit, zavolat či zatelefonovat  na č.  739 088 108  a odevzdat deník kapitánovi.

Na  ty co doplují = splní podmínky soutěže, čeká  ODMĚNA=PALUBNÍ LÍSTEK na tajuplnou noční plavbu dne 6.6.2008.                                                                                       

 Váš kapitán


P A L U B N Í   L Í S T E K   na tajuplnou plavbu

DEN :       06.06.02008             ČAS :    17.00 hod.                 MÍSTO VYPLUTÍ:    Městská knihovna Dobříš

NÁVRAT  :      07.06.2008   9.00 – 10.00 hod.   (pokud neztroskotáme)

Do lodního vaku sbalte sebou:  sportovní oblečení, pohodlnou obuv, spacák, podložku na spaní, oděv na spaní,  přezůvky,  toal. potřeby, zápisník, tužku, dobrou náladu

PŘEKVAPENÍ VEČERA:  … možná přijde i spisovatelka!

Pro 3 nejúspěšnější plavčíky poukázka na knihy á 200,- Kč

Informace pro rodiče na tel. 739 088 108 


POZOR!!! V týdnu veřejných knihoven

1.října – 5. října 2007

začíná nová soutěž na dětském oddělení

KNIHOPLUTÍ

Informace pro malé knihoplavce

-         Knihoplutí je celoroční hra určena dětem – plavčíkům od 10 let.

-         Nalodit se lze od 1.10. 2007 na dětském oddělení Městské knihovny v Dobříši.

-         Během školního roku  2007/2008 si každý z účastníků vybere nejméně 5  z 15 titulů. Ke každému titulu bude přiložena hra (část lodního deníku).

-         Váš lodní deník zůstane po celý rok na kapitánském můstku  u výpůjčního pultu na dětském oddělení. Po celou dobu plavby zde budou zaznamenávány vámi vybrané tituly (přístavy) a uchovávány splněné úkoly.

-         Během roku budete mít také možnost vytvořit hru k vámi oblíbené knize a přinést ji kapitánovi, aby se při plavbě nenudil.

-         Hra bude ukončena v červnu 2008 a ty, kteří úspěšně doplují, čeká odměna.

 Vybrané tituly:

 1.Hodinový strojek aneb příběh na jedno natažení – Philip Pullman

2. Děvčátku Momo  a ukradený čas – Michael Ende

3. Kouzelný kalendář – Jostein Gaarder

4. Malý Alenáš – Ivan Vyskočil

5. Příšerky a příšeři – Pavel Šrut

6. O zahradě – Pavel Čech

7. Tibet – Petr Sís

8. Tajemství temného dvorce – Anhony Horowitz

9. Noc oživlých brokol – Philip Reeve

10. Soví zpěv – Iva Procházková                                                 

11. Ptáci, zvířata a moji příbuzní – Gerald Durrell

12. Kámen a flétna – Hans Bemmann

13. Golem – Vojtěch Steklač

14. Stravaganza  - Marry Hoffmanová                                      

15. Princeta a kapitán – Anna-Laura Bondouxová


Vyhlášení výsledků soutěže

PRÁZDNINOVÝ POUTNÍK

Děkujeme všem za originální, vtipné a milé pozdravy z prázdnin.

Všechny nás moc potěšily a jsme rády, že si na nás vzpomněly děti i v době prázdnin a dovolených.

Cenu – jak jinak než slíbenou knihu – od nás dostávají tito čtenáři:

 Johanka Pogranová – 6 let    (obrázek č.1)

Anna-Marie Kolková – 10 let  (obrázek č.2)

Jana Melicharová – 15 let       (obrázek č.3)


 

PRÁZDNINOVÝ POUTNÍK

 Nová soutěž na dětském oddělení naší knihovny

O NEJORIGINÁLNĚJŠÍ A NEJVTIPNĚJŠÍ

POZDRAV Z PRÁZDNIN

Posílejte nám pohledy ze svých prázdninových cest a výprav,

 z  krásných českých zákoutí i daleké ciziny.

Na vítěze čeká odměna!!!

 


 PÍSMENKOVAČKA !!! - konečné výsledky

Vítězka kategorie pro mladší čtenáře

Aneta Szabová  - vyplněné 4 citáty

Vítězka kategorie pro starší čtenáře

Hana Ptáčková - vyplněné 4 citáty

Vylosovaná vítězka

Lucie Uriková

 

 


AKTUALITY

 Archiv - článků a aktualit

Novinky:

Po prázdninách čeká na čtenáře v oddělení pro děti změna interiéru. Již dosluhující lavice a sedáky jsme vyměnili  za nové. Také máme nové desky na výpůjčních pultech v obou odděleních.  Doufáme, že se u nás čtenáři  budou cítit ještě lépe, než doposud.

 


·                        ·