Internet v knihovně

 

Otvírací doba

  pondělí  8.00 - 16.30
    úterý 8.00 - 17.30
   středa   8.00 - 16.30
    čtvrtek pro veřejnost zavřeno
pátek 8.00 - 17.30

Červenec a srpen   úterý a středa 8.00 - 16.30

Uživatel si může předem objednat přesný čas užívání internetu osobně, telefonicky nebo e-mailem.

Diskety pro nahrávání souborů možno zakoupit za pořizovací cenu přímo v knihovně.

Ceník viz  Služby knihovny - ceník služeb

 

PROVOZNÍ  ŘÁD  PRO  PRÁCI  NA  INTERNETU

                        v Městské knihovně Dobříš

 

1.Služby internetu mohou  ve stanovené provozní době využívat všichni zájemci.

 2.Uživatel musí ovládat základy práce na počítači s operačním systémem Windows a základní principy práce se sítí internet.

 3.Uživatel smí používat pouze již nainstalovaný software. Není dovoleno nahrávat na disk jakékoli vlastní soubory ani instalovat aplikace stažené z internetu., měnit nastavený software nebo restartovat počítač.

 4.Informace a soubory získané při práci s internetem si může uživatel nahrát pouze na diskety zakoupené u pracovnic knihovny.

 5.Je dovoleno používat služeb WWW,Gopher, FTP, IRC, e-mail.

 6.Uživatel mladší 18 let nesmí navštěvovat stránky s erotickým nebo pornografickým obsahem,  je dále zakázáno navštěvovat stránky které jsou v rozporu se zákony ČR.

 7.Uživatel si může předem objednat přesný čas užívání internetu osobně nebo na tel. čísle. 318 522 561. Doba prodlení je maximálně 10 minut.

 8.Uživatel platí sazbu podle ceníku.

 9.Uživatel je povinen vždy nahlásit začátek i konec používání sítě internet a dbát pokynů pracovnic knihovny.

 10.Městská knihovna Dobříš nenese odpovědnost za informace a data získaná ze sítě internet.

 11 V případě porušení některého z ustanovení tohoto řádu může být uživateli pracovnicí knihovny přístup k internetu přerušen. Tím však nezaniká povinnost uživatele zaplatit stanovený poplatek.

 12.V případě prokazatelného poškození zařízení nebo softwaru je uživatel povinen nahradit škodu v plné výši.