KRONIKA A FOTO

 Rok 2010

2. června 2010 - V závěru prvního školního roku se u nás v knihovně sešli prvňáčci z obou základních škol. Jako odměnu za vynaloženou celoroční snahu dostaly děti Knížku pro prvňáčka,

Vítězové regionálních přehlídek projektu Klubu dětských knihoven SKIP "Kde končí svět" se dne 1.června 2010 zúčastnili slavnostního setkání na Ministerstvu kultury ČR, které bylo spojeno s pasováním rytířů Řádu krásného slova (krajští vítězové) z řad dětí a také z řad spisovatelů.

Klíčování - 25.  a 26. května  2010 přišli již tradičně všichni absolventi prvních tříd z 1. i 2. ZŠ v Dobříši do knihovny, aby ukázali, že už znají všechna písmenka abecedy. Protože děti byly velmi šikovné, dostaly klíček od království písmenek, který si odnesly domů pověšený na krku.

Noc s Andersenem - noc z 26. na 27. března byla v dobříšské knihovně už v pořadí sedmá Noc s Andersenem

31. března 2010 - žáci 4. B.  z  I. ZŠ Dobříš navštívili spolu s knihovnicemi vyhlášení výsledků ankety SUK v Památníku národního písemnictví.

V sobotu 13. března 2010 od 15 hodin se v prostorách Městské knihovny Dobříš  uskutečnilo 3. závěrečné veřejné čtení v rámci projektu Celé Česko čte dětem®. Hosty byli PhDr. Marie Hrušková autorka knih o památných stromech a výtvarník Mgr. Jaroslav Slanec. Proběhlo vyhodnocení čtenářské a výtvarné soutěže s předáním cen Jindřiškou Klímovou.

Pohádková babička - „N a v l é k á m ,  n a v l é k á m  p o h á d k u  p o p ř e d u  i  p o z p á t k u  -   červenou, modrou, zelenou …. všechny  dobře dopadnou“.   S tímto mottem zvala  Pohádková  babička  děti do Městské knihovny vždy v podvečerní čas, aby strávily příjemné chvilky s pohádkou i v letošním zimním období

30. ledna 2010 se uskutečnilo 2. VEŘEJNÉ ČTENÍ projektu Celé Česko čte dětem® a zábavné povídání pro děti a rodiče o tom jak se psala a tvořila knížka Z. Žádníkové – Volencové „Ve znamení motýla“ spojené s autogramiádou ve Velbloud Café. Této akce se zúčastnilo 55 dětí a dospělých.

28.ledna 2010 byli prvňáčkové z I. i II. Základní školy v Dobříši pasováni na Rytíře krásného slova.

Rok 2009

Městská knihovna v roce 2009 - výroční zpráva o činnosti v roce 2009

9. až 23. listopadu 2009 se Městská knihovna Dobříš zapojila do celonárodní akce DEN POEZIE.

5. 10. - 9. 10. 2009 - Týden veřejných knihoven - každoročně, vždy první říjnový týden se v knihovnách po celé republice koná mnoho akcí pro čtenáře i širokou veřejnost. Také dobříšská knihovna si připravila na tento týden program pro děti i dospělé. Ve středu odpoledne jste s námi mohli setkat na akci „Pojďme tvořit na hřiště", kterou pořádal městský úřad. Ve čtvrtek 8. 10. jsme se u příležitosti 145. výročí založení knihovny setkali a pobesedovali s pozvanými nejstaršími čtenáři. Byl pro ně připraven malý kulturní program a pohoštění.

3. listopadu 2009 - naše knihovna se přihlásila k celostátnímu projektu Kamarádka knihovna, jehož cílem bylo zhodnotit  knihovny očima dětských čtenářů. Jsme velmi hrdé na to, že jsme se v tak tvrdé konkurenci umístily v první desítce.

4. září 2009 navštívil dobříšskou knihovnu  opět  výtvarník a ilustrátor Adolf Dudek a předvedl skvělou show pro čerstvé prvňáčky.

V květnu až červnu 2009 pořádala Městská knihovna Dobříš výstavu prací studentů gymnázia a žáků ZUŠ v Dobříši pod vedením Anny Vančátové na téma POCTA KARLU ČAPKOVI

22. června  2009 opět navštívilo knihovnu více než 100 prvňáčků. Pod heslem "Už jsem čtenář" obdržel každý žáček  Knížku  pro prvňáčka z rukou spisovatele Vladimíra Hulpacha. Tato kniha má pro děti velký význam, neboť byla napsána  spisovatelkou  Ivonou Březinou právě jen pro prvňáčky a nelze ji zakoupit v žádném knihkupectví.

Knihovnické střípky vydané k 145.výročí založení knihovny.

18. června 2009 oslavila Městská knihovna v Dobříši 145. výročí svého založení. Od 14.00 se konalo přátelské posezení se zvanými VIP hosty a od 16.00 happening pro veřejnost. K radostné atmosféře hrál Malý dechový orchestr žáků a učitelů ZUŠ v Dobříši, cvičenky všech generací Tělovýchovné jednoty Orel předvedly svá vystoupení  a  závěr zpříjemnilo milé kytarové a pěvecké Duo Iveta a Marcela. Děti i dospělí si mohli zasoutěžit v literárních kvízech, testech z dobříšské historie, shlédnout krátká představení loutkového divadla nebo si prověřit svoji obratnost. Odměnou byly lístky do tomboly, kde hlavní cenou byla roční rodinná registrace do knihovny.

5. a 9.června 2009 dostali všichni prvňáčci klíče od KRÁLOVSTVÍ PÍSMENEK při již tradičním obřadu Klíčování.

3., 4. a 8. června 2009 proběhly již tradiční besedy žáků 9. tříd ZŠ a gymnázia se starostou města Dobříš Mgr. Jaroslavem Melšou.

15. -16.května 2009 pořádala  Měk Dobříš dvoudenní seminář o Karlu Čapkovi pro středočeské knihovnice. Na programu byla návštěva Památníku Karla Čapka, promítání filmů z jeho života a také noční prohlídka dobříšského zámku.

22. dubna 2009 se děti z páté třídy II.ZŠ vydaly spolu z knihovnicemi po stopách dobříšských pověstí. Již tradičně literární cestovku zakončily v městském archivu , kde jim p. Průša přiblížil historii Dobříše.

18. dubna  2009  V Památníku Karla Čapka se četlo - památník Karla Čapka ve Strži ve Staré Huti tuto sobotu 18. dubna odpoledne opět ožil pohádkami a příběhy při závěrečném veřejném čtení 2. ročníku projektu „Celé Česko čte dětem®“. Organizátoři akce Městská knihovna Dobříš a Mateřské centrum Dobříšek pozvali všechny děti i s jejich „dospěláky“, které se zapojily do soutěže „ o nejlepší čtenářskou rodinu v Dobříši a okolí". Registrovalo se 150 dětí, z toho 45 žáků ZŠ ve Staré Huti a 26 dětí ze školní družiny při II.ZŠ v Dobříši.

8. dubna 2009 - jako každoročně i letos se zůčastnili čtenáři Městské knihovny Dobříš  vyhlášení výsledků ankety SUK 2008 . Akce se konala v Památníku národního písemnictví v Praze, kde byly předány ceny spisovatelům , ilustrátorům a nakladatelům za nejúspěšnější knihy. Této ceny si ocenění velmi váží, protože to není cena odborných kritiků, ale dětských čtenářů. Nejvíce cen letos posbírali Pavel Šrut a Galina Miklínová  za knihu Lichožrouti. Po slavnosti měly děti z Dobříše možnost se projít po pražských památkách a zajímavostech se spisovatelkou Alenou Ježkovou.

Městská knihovna Dobříš přivítala v pátek 3.dubna 2009 navečer 17 dětí, třeťáčků dobříšské I.základní školy, na již šesté Noci s  A n d e r s e n e m. Byl pro ně připraven bohatý program, který se letos směřoval k výročí nedožitých80. narozenin spisovatele, rodáka z Hýskova u Berouna, Františka Nepila.

29. ledna 2009 bylo na dobříšském zámku opasováno 116 prvňáčků a 5 paní učitelek. Děti pasoval sám pan starosta Mgr. Jaroslav Melša jako král A.B.Cedník na rytíře a rytířky řádu čtenářského a paní učitelky jako poděkování za jejich obětavou a náročnou práci.

Rok 2008

6. prosince 2008 v Pastoračním centru sv. Tomáše na Dobříši v rámci vánočníHO jarmárKU pořádaného MC Dobříšek  zahájil pan Josef Lada svým čtením 2. ročník projektu Celé Česko čte dětem®

9. října 2008 v rámci Týdne veřejných knihoven připravila Městská knihovna v Dobříši divadelní představení pro žáky a studenty škol a gymnázia.  Kejklířské divadlo Vojty  Vrtka  a Jana Brůčka zahrálo kus  Don Quijote z Doudleb

8.října 2008  - v rámci akce Pojďme tvořit společně -  jste  mohli najít i stánek Městské knihovny Dobříš.

Dobříšská knihovna uspořádala hned na počátku školního roku akci pro prvňáčky. 5.9. 2008 nás navštívil ilustrátor knih pro děti Adolf Dudek

Od 1.září  si v prostorách knihovny můžete prohlédnout výtvarné práce dětí ze ZUŠ v Dobříši pod vedením Anny Vančátové na téma Cesta tam a zpátky.

Ve dnech 22. – 23. srpna 2008 se konal v dobříšské knihovně seminář o Karlu Čapkovi .

Do knihovny  byl  zakoupen a instalován dataprojektor a plátno za přispění finančních prostředků grantu poskytnutého Středočeským krajem.

Projektor bude sloužit zejména ke zkvalitnění prezentace při vzdělávacích akcích pro děti a mládež

Vítězkou soutěže Prázdninový poutník se letos stala¨Magdalena Pogranová. Další vylosovanou výherkyní je Sylva Coufalová. Obě získávají jako odměnu možnost navštěvovat naši knihovnu v roce 2009 bez poplatku.

Klíčování - na konci školního roku dostali žáci prvních tříd symbolický klíč ke Království knížek.  Tato akce knihovny navazuje na Pasování, které probíhá v lednu a děti jsou pasovány na rytíře a rytířky Řádu čtenářského.

Knihoplutí - hra Knihoplutí, která započala v Týdnu veřejných knihoven skončila.  Z celkem 35 přihlášených dětí doplulo 17 „plavčíků“, tzn. že splnily podmníky soutěže. Za odměnu byla pro ně připravena literární vycházka do Čapkovi Strže.

11.6. a 18.6 proběhly další besedy se starostou města Dobříše - s žáky II. ZŠ a gymnázia

Cesta tam a zase zpátky - výstava v Městské knihovně Dobříš  Žáci 2.ZŠ v Dobříši Vás srdečně zvou na výstavu svých výtvarných prací 1.6. až 30.8.2008

2.června 2008 se opět po roce setkal starosta města Mgr. Jaroslav Melša se žáky 9.třídy. Povídali si o rozvoji města, o tom co by si přáli ve městě změnit nebo co zde postrádají .

V neděli 20.dubna ¨2008 odpoledne přivítal Památník Karla Čapka ve Strži ve Staré Huti širokou čtenářskou veřejnost na posledním veřejném čtení v rámci projektu Celé Česko čte dětem®

9. dubna 2008 - Již po patnácté se v Památníku národního písemnictví na Strahově sešli děti, učitelé, knihovníci a samozřejmě spisovatelé a ilustrátoři na vyhlášení výsledku ankety SUK.

V neděli 30. března 2008 proběhlo v Městské knihovně Dobříš – oddělení pro dospělé 3. Veřejné čtení v rámci projektu Celé Česko čte dětem® - setkání s populárními hosty: herečkou a zpěvačkou Zorou Jandovou a moderátorem Janem Rosákem

28. - 29. března 2008  - letos se nám podařilo uspořádat Noc s Andersenem v Památníku Karla Čapka. Je to úžasné místo, které má v sobě jedinečnou atmosféru a náboj. Nocovalo tu společně 17 dětí, všechny z jedné třídy spolu se svojí paní učitelkou, a tři knihovnice.

V úterý 18. března 2008 od 17 hodin pohádková babička „Pohádková  babička ve světě čarodějniC"

Od  1.února si můžete v Městské knihovně Dobříš prohlédnou výstavu prací žáků 5.-8. ročníku 2.ZŠ v Dobříši (pod vedením p.učitelky Aleny Vozkové Venderové) s názvem Zkoumání linie ve světě kolem nás

31. ledna 2008 byli již potřetí v naší knihovně pasováni prvňáčkové na Rytíře krásného slova.

Rok 2007

Městská knihovna v roce 2007 - výroční zpráva 2007 o činnosti

V posledním adventním týdnu navštívila dobříšskou knihovnu ilustrátorka dětských knih Renáta Fučíková.

20. listopadu 2007navštívila Městskou knihovnu v Dobříši spisovatelka Alena Ježková

16. listopadu 2007 nocovaly tentokrát děti z 5. třídy 2. ZŠ s paní učitelkou Janou Liškovou. Autorské čtení hororů studentů vysoké školy „spisovatelské“ se moc líbilo.

 V úterý 6. listopadu 2007-  POSEZENÍ S POHÁDKOVOU BABIČKOU na téma  O podzimním usínání - další posezení pro děti ve spolupráci dětského oddělení Městské knihovny v Dobříši a MC Dobříšek s hostem paní prof. Marií Hruškovou.

 Ve dnech  1. až 4. října 2007 - Malování s pohádkou - v průběhu prvního říjnového týdne , Týdne veřejných knihoven, jsme v naší knihovně přivítali děti z dobříšských mateřských škol a z prvního stupně Základní školy praktické v Dobříši.Děti malovaly barevnými křídami venku na asfaltovou plochu  své oblíbené pohádkové postavy a pak se seznámily s naší knihovnou.

Dne  5. října 2007 se díky grantu Ministerstva kultury ČR uskutečnila v rámci akcí k Týdnu veřejných knihoven beseda se spisovatelkou Ivou Procházkovou.Mladším  dětem, žákům  třetích tříd základních škol, vyprávěla o  knize Myši patří do nebe.Žákům devátých tříd pak přiblížila svou poslední knihu Tanec trosečníků.Iva Procházková je nositelkou mnoha literárních ocenění, jen letos obdržela Zlatou stuhu a v Německu Cenu Friedricha Gerstäckera za literaturu pro mládež.

6. a 13. června 2007 Starosta města Dobříš Mgr. Jaroslav Melša besedoval s  dobříšskými žáky 2. ZŠ  a Gymnázia v Městské knihovně

1. června 2007 byl v pražském Klementinu pasován do rytířského řádu Krásného slova Václav Svoboda, žák 2. Základní školy v Dobříši. Byl vybrán jako zástupce dětí, které se podílely na výstavě Toulky minulostí. Tato výstava byla uspořádána s Městskou knihovnou v Dobříši a přihlášena do knihovnické soutěže Kde končí svět, kde měla velký úspěch.

23. dubna 2007  - Městská knihovna v Dobříši dne  přivítala Jana Bílka, bývalého loutkoherce známého  královohradeckého divadla Drak, nyní herce na volné noze. Zahrál zde představení Staré pohádky české aneb co si Kašpárek z Jiráska zapamatoval.

4. dubna 2007 se zúčastnily čtenářky dětského oddělení  vyhlášení výsledků ankety Suk 2006 o nejčtenější knihu roku. Čtenářky byly vybrány za dobré výsledky ve hře Písmenkovačka.

Pátek 30. 3. Noc s Andersenem

Úterý 27. 3. POSEZENÍ S POHÁDKOVOU BABIČKOU na téma  PROBOUZENÍ JARNÍ PŘIRODY
 - další posezení pro děti ve spolupráci dětského oddělení Městské knihovny v Dobříši a MC Dobříšek.

Dne 31.ledna 2007 proběhlo v Městské knihovně v Dobříši již druhé Pasování prvňáčků na Rytíře krásného slova.

Úterý 23. ledna 2007 - POSEZENÍ S POHÁDKOVOU BABIČKOU na téma LADOVSKÁ ZIMA  - další posezení pro děti ve spolupráci dětského oddělení Městské knihovny v Dobříši a MC Dobříšek.

Rok 2006

Městská knihovna v roce 2006 - hodnocení roku.

Dotace z Fondu kultury Středočeského kraje

KAMARÁDKA KNIHOVNA -  i naše knihovna ze přihlásila k celostátnímu projektu Kamarádka knihovna, jehož cílem je zhodnotit  knihovny očima dětských čtenářů

V úterý 12. prosince 2006 - Předvánoční posezení s pohádkovou babičkou. Děti, které navštívily v podvečer 12.l2. Městskou knihovnu v Dobříši, mohly trávit spolu s pohádkovou babičkou příjemnou hodinku s vánočními pohádkami a koledami. Není to rozhodně poslední setkání. Další pohádky můžeme poslouchat 23. ledna 2007 na téma - L a d o v s k á   z i m a.

V úterý 21. listopadu 2006 pořádala Městská knihovna Dobříš a Mateřské centrum Dobříšek Předčertovské posezení s pohádkovou babičkou

4. října 2006 malovaly děti z MŠ cestu do knihovny

30. září 2006 - 2. Literární cestovka - Za pěkného, téměř letního počasí, jsme se vydali na další vycházku za dobříšskými pověstmi a historií.

26.září 2006   Beseda se spisovatelkou Petrou Braunovou -  spisovatelka Petra Braunová navštívila naší knihovnu, kde si popovídala s dětmi z 2.a 9. tříd ZŠ.

Ve čtvrtek 15.června 2006 se konala vernisáž výstavy prací žáků 1. a 2. stupně II.Základní školy v Dobříši pod vedením p. učitelek E.Kuhnové, A.Vozkové Venderové, J.Řehořkové a L.Krákorové.

8. a 13. června.2006 - se celkem 82 prvňáčků z 5 prvních tříd dobříšských škol zůčastnilo předání klíčů od království knížek

Od dubna do června 2006 - Výstava výtvarných prací žáků 2. ZŠ

5.dubna 2006 se vy hlášení vítězů soutěže "O nejoblíbenější knihu roku 2005 - SUK" - zúčastnili i čtenáři Městské knihovny Dobříš.

Na přelomu měsíců března a dubna 2006 proběhla v Městské  knihovně v Dobříši již třetí Noc s Andersenem

31.ledna 2006 pasoval v Městské knihovně Dobříš spisovatel PhDr. Vladimír Hulpach jako Písmenkový král za asistence knihovnic  tetky Abecedky a Písmenkové víly 98 prvňáčků I. a II. základní školy na rytíře řádu čtenářského.

Rok 2005

4. října 2005 se konala v Městské knihovně Dobříš beseda se spisovatelkou Ivonou Březinovou

 

 

 

·           

·           

·           

·           

·           

·           

·           

·