Kontakty:

 
Městská knihovna Dobříš    
Školní 36    
263 01 Dobříš  
tel. 318 522 561  
knihovna.dobris@iol.cz 

                     

Knihovna je cílem podpory od Středočeského kraje, poskytované formou regionálních funkcí.

 

Hana Venderová   ředitelka, výpůjční služby v oddělení pro dospělé,
katalogizace, akvizice
tel.  318 522 561
fax. 318 523 422
knihovna.dobris@iol.cz

Lenka Skopcová  ekonomka, výpůjční služby  v oddělení pro dospělé

tel.  318 522 561

fax. 318 523 422

knihovna.dobris@iol.cz

Helena Formáčková  služby MVS, účetnictví, administrativa

tel.  318 522 561

fax. 318 523 422

knihovna.dobris@iol.cz

Marie Švehlová výpůjční služby v oddělení pro děti, KVČ - kulturně výchovná činnost pro děti a 
mládež, katalogizace, akvizice
tel. 318 520 763
knihovna.dobris@seznam.cz

Mgr. Kateřina Pechová  výpůjční služby v oddělení pro děti, KVČ - kulturně výchovná  činnost pro děti a 
mládež

tel.  318 520 763

fax. 318 523 422

knihovna.dobris@seznam.cz

Jana Vojířová výpůjční služby, analytický popis, periodika
tel. 318 522 561

Jana Kleisnerová   knihkupectví Zlatý klíč
Mírové náměstí 106
263 01 Dobříš  

tel./ fax. 318 523 422

info.centrum@volny.cz

Mgr. Olga Vacková  Informační středisko
Mírové náměstí 106
263 01 Dobříš  
tel./ fax. 318 523 422  
info.centrum@volny.cz

Jarka Reháková   Informační středisko
Mírové náměstí 106
263 01 Dobříš  
tel./ fax. 318 523 422  
info.centrum@volny.cz

Božena Konhefrová úklid a pomocné práce